Het strafrecht omvat de rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafbaar is, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Wordt u verdacht van een strafbaar feit, of bent u om een andere reden met politie of justitie in aanraking gekomen, dan staan wij u graag bij. Bijstand kan al (op het politiebureau) plaatsvinden vanaf het moment van aanhouding. Vraagt u in dat geval bij de politie naar een van de advocaten van ons kantoor.

Denk bij strafrecht onder andere aan:​

 • Beslag

 • Dagvaarding

 • Drugsdelicten

 • Geweldsdelicten

 • OM-zitting

 • Politierechter / meervoudige strafkamer

 • Rijbewijs

 • Schadevergoeding

 • Strafbeschikking

 • TBS

 • Verboden wapenbezit

 • Verdachte

 • Verhoorbijstand

 • Verkeersboetes

 • Vermogensdelicten

 • Voordeelsontneming

 • Voorlopige hechtenis

 • Zedendelicten

Strafrecht