top of page

Het strafrecht omvat de rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafbaar is, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Wordt u verdacht van een strafbaar feit, of bent u om een andere reden met politie of justitie in aanraking gekomen, dan staan wij u graag bij. Bijstand kan al (op het politiebureau) plaatsvinden vanaf het moment van aanhouding. Vraagt u in dat geval bij de politie naar een van de advocaten van ons kantoor.

Denk bij strafrecht onder andere aan:​

 • Beslag

 • Dagvaarding

 • Drugsdelicten

 • Geweldsdelicten

 • OM-zitting

 • Politierechter / meervoudige strafkamer

 • Rijbewijs

 • Schadevergoeding

 • Strafbeschikking

 • TBS

 • Verboden wapenbezit

 • Verdachte

 • Verhoorbijstand

 • Verkeersboetes

 • Vermogensdelicten

 • Voordeelsontneming

 • Voorlopige hechtenis

 • Zedendelicten

Strafrecht

bottom of page