top of page

Het personen- en familierecht maakt deel uit van het burgerlijk recht. Het is een breed rechtsgebied waarbij menselijke relaties centraal staan.

Denk bij personen- en familierecht onder andere aan:​

 • Adoptie

 • Beëindiging samenwoning

 • Bewind, curatele en mentorschap

 • Echtscheiding

 • Echtscheidingsconvenant

 • Erkenning

 • Gezag

 • Huwelijkse voorwaarden

 • Kinderalimentatie

 • Naamswijziging


 

 

 

 • Omgangsregeling

 • Ondertoezichtstelling

 • Ontkenning vaderschap

 • Ouderschapsplan

 • Partneralimentatie

 • Raad voor de Kinderbescherming

 • Samenlevingscontract

 • Uithuisplaatsing

 • Verdeling gemeenschap van goederen

 • Voogdij
   

Personen- en familierecht

bottom of page