top of page

E-maildisclaimer

Op alle uitgaande e-mailberichten van Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten is deze disclaimer van toepassing. De informatie verzonden in deze e-mailberichten is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is -behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzender- niet toegestaan. Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Indien een van Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten afkomstig, en door u ontvangen, e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend Cuijpers Van Pol Rubberg Advocaten daarvan in kennis te stellen en het e-mailbericht te verwijderen.

bottom of page