De afkorting WSNP staat voor "Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen". Mensen met forse schulden kunnen een verzoek indienen om toegelaten te worden tot het WSNP-traject. Als dit traject volgens de regels verloopt, volgt in de regel na verloop van drie jaren de zogenaamde "schone lei". De schulden zijn dan in feite kwijtgescholden.

De rechter beslist over de toelating tot de WSNP en het verlenen van de schone lei. Heeft u problemen op dit vlak of voorziet u deze? Wacht dan niet te lang met het inschakelen van een advocaat. De beroepstermijn bedraagt namelijk maar 8 dagen en bijstand van een advocaat is veelal gratis!

Denk bij WSNP-zaken onder andere aan:​

  • Arbeidsplicht

  • Beeindigingszitting

  • Bewindvoerder

  • Informatieplicht

  • Schone lei

  • Schuldeisers

  • Schuldenaar

  • Schuldsanering

  • Sollicitatieplicht

  • Tussentijdse beëindiging


 

WSNP-zaken